ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ- FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. | Mikrometoxos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ- FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

21.12.2016 19:00

Η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» ανακοινώνει ότι προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ, της σε ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» που εδρεύει στην Λάρνακα της Κύπρου, η οποία υλοποιήθηκε μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής  με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης και με τιμή διαθέσεως είκοσι (20,00) Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή.

Η εν λόγω  υπέρ το άρτιο αύξηση πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της εδρεύουσας στο Μπρισμπέιν (Brisbane) της Αυστραλίας θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με την επωνυμία «FLEXOPACK PTY LTD» (που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την παραπάνω κυπριακή θυγατρική), η οποία ευρίσκεται σε διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης  σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση του παραγωγικού της προσανατολισμού και την συνακόλουθη περαιτέρω προώθηση των δραστηριοτήτων της στην συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της τοπικής ως άνω θυγατρικής της στη γεωγραφική περιοχή της Αυστραλίας με σκοπό την ουσιαστική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της εν λόγω αγοράς.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017