ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Προσπάθεια για ανοδικό διάλειμμα…

ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: Προσπάθεια για ανοδικό διάλειμμα και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να μειώνονται εντυπωσιακά στο συμβόλαιο του δείκτη και να παρουσιάζουν μικρή αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (49.671 συμβόλαια).

Νέα μικρή αύξηση των ανοιχτών θέσεων, για τον πρώτο μήνα, στα 39.241 συμβόλαια.

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 3.737 εκ των οποίων τα 3.711 για τον Μάρτιο, 26 για τον Απρίλιο και 0 για τον Ιούνιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 253,5) κινήθηκε μεταξύ 252 και 263 μονάδων, γυρίζοντας σε υπερτίμηση 0,27%.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, απόντες δήλωσαν οι επενδυτές στην Αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης όπου καταγράφηκαν μόνο 304 δικαιώματα (303 calls και 1 put) ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα υποχώρησε στο 78%.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι των Alpha Bank με 45,6 εκατ. τμχ, Eurobank με 48,8 εκατ. τμχ και Πειραιώς με 34,8 εκατ. τμχ.

* ,