Έρευνα από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα 11 εκατ. ευρώ στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο | Mikrometoxos.gr

Έρευνα από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα 11 εκατ. ευρώ στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο

24.07.2016 12:21

Έρευνα από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα 11 εκατ. ευρώ του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, έδωσε εντολή να πραγματοποιηθεί έρευνα, με σκοπό να ελεγχθεί για ποιους λόγους “χάθηκε” το πόρισμα των ελεγκτών της ΤτΕ, αναφορικά με την παράνομη χρηματοδότηση της εφημερίδας “Veto” του δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, από τον φυγόδικο Πέτρο Κυριακίδη.

Τέλος σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι, η έρευνα ανατέθηκε στον Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών.

Τι έγραφαν τα Παραπολιτικά στις 17 και 25 Ιουνίου

Το χρυσό deal των 11 εκατ. από Κυριακίδη σε Μάκη

Πώς ο Τριανταφυλλόπουλος εξασφάλισε γερό «κοµπόδεµα» µε την κυριακάτικη «Veto» µέσα σε 14 µήνες

Μόνο εφηµερίδα για τους σκοπούς της ενηµέρωσης και της πολυφωνίας δεν ήθελε να εκδώσει ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος τον Νοέµβριο του 2009 όταν κρεµούσε για πρώτη φορά στα «µανταλάκια» την κυριακάτικη «Veto». ∆εκατέσσερις µήνες µετά, τον ∆εκέµβριο του 2010, την έκλεισε αφού πρώτα είχε εξασφαλίσει ποσό 2 εκατοµµυρίων για το 44% της εταιρείας, έχοντας µάλιστα καταφέρει να διασφαλίσει και απαίτηση 9 εκατ. ευρώ από τον συνεταίρο του, Πέτρο Κυριακίδη, καταζητούµενο πλέον για το σκάνδαλο της Proton Bank, µέσω ενός δανείου 10 εκατοµµυρίων που πήρε η εκδοτική εταιρεία ΝΕΠ του Κυριακίδη από την υπό εκκαθάριση τράπεζα.

Έρευνα από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα 11 εκατ. ευρώ του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου - Κεντρική Εικόνα

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. Τον Σεπτέµβριο του 2009 (αρ. ΦΕΚ 1176/23-09-2009) συστήνεται η «VETO Μέσα Επικοινωνίας Α.Ε.» µε ορισθέν µετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ και µέλη τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, τον αείµνηστο δικηγόρο Γεώργιο Αγιοστρατίτη, τον φοροτεχνικό Νίκο Ξυκοµηνό και τους δηµοσιογράφους Σπύρο Μουλίνο και Παντελή Ζαγοριανίτη. Λίγους µόλις µήνες µετά και συγκεκριµένα τον Μάρτιο του 2010, ο Κυριακίδης δίνει 2 εκατοµµύρια για να εξαγοράσει το 44% της εταιρείας µιας εφηµερίδας που είχε µόλις λίγους µήνες ζωής. Ταυτόχρονα και σύµφωνα πάντα µε το πόρισµα ελέγχου της ΤτΕ, την ίδια περίοδο η εταιρεία ΝΕΠ συµφερόντων Κυριακίδη παίρνει από την Proton Bank του Λαυρεντιάδη δάνειο 10 εκατοµµυρίων για την εξαγορά των µετοχών της VETO και τη χρήση του υπολοίπου ως κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα.

Οι σελίδες που ακολουθούν είναι απόσπασµα από την έκθεση ελέγχου που συνέταξαν οι ελεγκτές της Τραπέζης της Ελλάδος για το σκάνδαλο της Proton Bank και αποκαλύπτουν σήµερα τα «Παραπολιτικά»

Το πόρισµα αναφέρεται χωριστά σε κάθε ύποπτη δανειακή σχέση της τράπεζας. Το συγκεκριµένο απόσπασµα αφορά τη ΝΕΠ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ του φυγόδικου Π. Κυριακίδη, στενού συνεργάτη του Λαυρεντιάδη όπως αναφέρεται στο πόρισµα, το οποίο επισηµαίνει ότι ως το 2008 ήταν ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ALAPIS AE.

Στο πόρισµα της Τραπέζης της Ελλάδος, επισηµαίνεται η δραµατική οικονοµική κατάσταση της ΝΕΠ (αρνητική καθαρή θέση κ.λπ.), η οποία µέσω ιδιωτικών συµφωνητικών έπαιρνε χρήµατα για την ανάθεση διαφόρων υπηρεσιών από την ALAPIS, την ELFE, τη Γερολυµάτος και άλλες εταιρείες συµφερόντων Λ. Λαυρεντιάδη.
Οι ελεγκτές. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι στο κυκλοφορούν ενεργητικό της ΝΕΠ και συγκεκριµένα στον λογαριασµό «χρεώστες διάφοροι, ποσό 9 εκατ. ευρώ περίπου αποτελεί απαίτηση από τη VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ καθότι επρόκειτο για ταµειακή διευκόλυνση». ∆ηλαδή ο καταζητούµενος σήµερα Κυριακίδης… διευκόλυνε τον ιδιοκτήτη της VETO Μάκη Τριανταφυλλόπουλο µε 9 εκατ. ευρώ.

Η «διευκόλυνση» έγινε λίγο πριν από την παταγώδη αποτυχία και το λουκέτο της κυριακάτικης VETO που εξέδιδε ο Τριανταφυλλόπουλος. Οι ελεγκτές, που προφανώς τους «βγήκαν τα µάτια» από τη διευκόλυνση των 9 εκατ. ευρώ, αισθάνθηκαν την υποχρέωση να σηµειώσουν και να τονίσουν µε bold γράµµατα στο πόρισµα για τη VETO, ότι «η εν λόγω εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, και όπως ειπώθηκε στο κλιµάκιο ελέγχου κατά τη συνάντηση θεωρείται εξ ολοκλήρου επισφάλεια-ζηµία». Οι ελεγκτές ειδικά για την περίπτωση της VETO σηµειώνουν ότι «τον Μάρτιο 2010 ποσοστό 44% των µετοχών της νεοϊδρυθείσας τότε εταιρείας VETO ονοµαστικής αξίας 132.000 ευρώ περίπου µεταβιβάστηκε από τον Ευθ. Τριανταφυλλόπουλο στη ΝΕΠ µε τίµηµα 2.000.000 ευρώ. Επισηµαίνεται το µεγάλο ύψος της υπεραξίας, στην οποία µεταβιβάστηκε το ποσοστό αυτό της εταιρείας που ανήλθε σε 1.868.000, µε δεδοµένο ότι πρόκειται για νεοϊδρυθείσα εταιρεία και από το ότι αν δει κανείς τα αποτελέσµατα θα δει ότι η εταιρεία λειτουργούσε µε υπερβολικές ζηµίες».

∆ηλαδή ο Μ. Τριανταφυλλόπουλος πήρε από τον κατηγορούµενο Κυριακίδη µόλις σε διάστηµα 14 µηνών 9 εκατ. ευρώ ως «ταµειακή διευκόλυνση» που είναι άγνωστο σε ποια τσέπη κατέληξαν και 2 εκατ. για το 44% της VETO AEE που λίγο αργότερα κατέβασε ρολά.

Όπως αναφέρεται σε άλλο σηµείο του πορίσµατος ο Κυριακίδης συµµετείχε εν γνώσει του σε ζηµιογόνα ΜΜΕ, µεταξύ των οποίων η «Veto» του Τριανταφυλλόπουλου, κάτι που προκύπτει από τον τελευταίο ισολογισµό της ΝΕΠ, προ του ελέγχου της ΤτΕ. Μάλιστα, από τα στοιχεία που έλαβαν από τη ΝΕΠ οι επιθεωρητές (Ιούνιος 2011) προέκυψε ότι οι συµµετοχές της σε ΜΜΕ αποµειώθηκαν περαιτέρω κατά 93,2% ή 21,65 εκατ. ευρώ. Εκτός των άλλων, η ΝΕΠ Α.Ε. είχε αποκτήσει µετοχές στην ΚΠΜ Εκδοτική («City Press», «Sunday Press»), την «Espresso», την «Daily Press», την «Ισοτιµία», ιδιοκτησίας του εκδότη της ∆ηµοκρατίας κ. Γιάννη Φιλλιπάκη σε διάφορες αθλητικές εφηµερίδες και σε portals.
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ

Το εν λόγω πόρισµα-καταπέλτης αποτέλεσε την αφετηρία για την άσκηση κακουργηµατικών διώξεων σε βάρος 43 προσώπων που συνδέονταν µε την Proton Bank. Κατά περίπτωση, το κατηγορητήριο αφορά στη συγκρότηση εγκληµατικής οργάνωσης και ένταξη σε αυτή, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα, απάτη και απιστία. Σε κάποιους από τους κατηγορουµένους η κατηγορία αποδίδεται σε συνδυασµό µε τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόµου περί καταχραστών του ∆ηµοσίου.
Ο καταζητούµενος επιχειρηµατίας,η Ελένη Σκούρα και ο ΣΚΑΪ

Μέχρι πρόσφατα η οικογένεια Κυριακίδη και η επίσης καταζητούµενη δικηγόρος Ελένη Σκούρα κατείχαν το 10% του οµίλου ΣΚΑΪ. Τόσο ο κ. Αλαφούζος όσο και ο κ. Τριανταφυλλόπουλος όφειλαν να γνωρίζουν ότι η συµµετοχή του συνεταίρου τους σε µετοχική σύνθεση τράπεζας (της Proton Bank) αντίκειται στις διατάξεις του σχετικού Νόµου 1806/1988, αφού ήταν παράλληλα µέτοχος σε ΜΜΕ. Κάτι το οποίο επισηµαίνεται και στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος. Η είσοδος της οικογένειας Κυριακίδη στον ΣΚΑΪ έγινε υπό αντίξοες συνθήκες. Αρχικά, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είχε διαπιστώσει πρόβληµα στο «πόθεν έσχες» του Γιώργου Κυριακίδη, υιού του φυγόδικου, που επρόκειτο να λάβει το 10% των µετοχών. Σύµφωνα µε σχετική οικονοµοτεχνική έκθεση, «δεν είχε το κεφάλαιο το οποίο να καλύπτει το καταβληθέν τίµηµα, συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ». Στη συνέχεια, το ΕΣΡ έκρινε πως «ο αγοραστής κατά τον χρόνο συνάψεως της συµβάσεως είχε στη διάθεσή του µέρος του τιµήµατος από 800.000 ευρώ» και η µεταβίβαση έσπασε σε δύο µέρη. Το 8,2% αποκτήθηκε από τον Γιώργο Κυριακίδη και το υπόλοιπο 1,2% των µετοχών (το 20% του ποσού) από τη δικηγόρο του Πέτρου Κυριακίδη, επίσης καταζητούµενη, Ελένη Σκούρα. Η τελευταία ωστόσο δεν κατέθεσε ποτέ τα απαιτούµενα στοιχεία για τον έλεγχο προέλευσης των οικονοµικών µέσων για τις 169.426 ονοµαστικές µετοχές της ραδιοφωνικής επιχείρησης, που µεταβιβάστηκε έναντι ποσού 20.866 ευρώ. Η αγοράστρια από το 2013 έπρεπε να έχει µεταβιβάσει τις µετοχές εντός αποκλειστικής προθεσµίας 3 µηνών σε τρίτα πρόσωπα, διαφορετικά θα συνέτρεχαν λόγοι για βαρύτερες κυρώσεις εις βάρος της εταιρείας. Νέος έλεγχος από το ΕΣΡ, όµως, δεν υπήρξε.

Οι… αµαρτίες του παρελθόντος πληρώνονται τώρα. Και τούτο διότι η εταιρεία Ντοτ Κοµ, στην οποία ανήκει ο ΣΚΑΪ, προτίθεται να διεκδικήσει µία εκ των τηλεοπτικών αδειών. Οµως τα τελευταία χρόνια είναι ζηµιογόνος (-3,6 εκατ. ευρώ πέρυσι) και µε αρνητικά ίδια κεφάλαια, γεγονός που δεν της επιτρέπει να συµµετάσχει στον διαγωνισµό. Για να ξεπερασθεί αυτό το εµπόδιο, απορρόφησε την εταιρεία του ραδιοσταθµού ΣΚΑΪ (Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις), η οποία εµφάνιζε πολύ καλύτερη χρηµατοοικονοµική εικόνα, ήταν κερδοφόρος και είχε υπερεπάρκεια κεφαλαίων. Μετά την απορρόφηση-συγχώνευση, η Ειδήσεις Ντοτ Κοµ του τηλεοπτικού ΣΚΑΪ θα έχει καθαρή θέση (λογιστικά ίδια κεφάλαια) 13,2 εκατ. ευρώ. Οµως στην απορροφηθείσα «συναντά» κανείς τα ονόµατα των Κυριακίδη-Σκούρα. Βάσει των όρων του διαγωνισµού, για να επιτραπεί σε κάποια εταιρεία να διεκδικήσει τηλεοπτική άδεια, ελέγχονται τα «πόθεν έσχες», η οικονοµική κατάσταση, το ποινικό µητρώο κ.λπ. όλων των µετόχων της που κατέχουν πάνω από 1%. Μπορεί µε τις συνεχείς αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου να ξεπεραστεί και αυτό το πρόβληµα, αλλά το… ίχνος παραµένει ανεξίτηλο. Αµφότεροι οι φυγόδικοι υπήρξαν επί µακρόν µέτοχοι ενός πανελλήνιας εµβέλειας µέσου ενηµέρωσης, προασπιστή των δηµοκρατικών θεσµών.
Τα έξι καυτά ερωτήματα

Αίσθηση προκάλεσαν οι αποκαλύψεις των «Π» για το deal του Τριανταφυλλόπουλου µε τον φυγόδικο Κυριακίδη

Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε το δηµοσίευµα των «Παραπολιτικών» για τα 9 εκατ. ευρώ της «ταµειακής διευκόλυνσης» από τον καταζητούµενο για το σκάνδαλο της Proton Bank, Πέτρο Κυριακίδη, προς την εφηµερίδα «Veto» του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, η οποία εκδόθηκε για 14 µήνες, την περίοδο 2009-2010, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει επιπλέον 2 εκατ. ευρώ από συµµετοχή του φυγόδικου στο µετοχικό της κεφάλαιο. Στον «χορό» των αποκαλύψεων µπήκε το «Hot Doc», µε τον Κώστα Βαξεβάνη να αποκαλύπτει σχετικά µε την κυκλοφορία της εφηµερίδας ότι το πρώτο τεύχος της, τον Νοέµβριο του 2009, πούλησε 200.000 φύλλα, τον Ιούνιο του 2010 η εφηµερίδα πωλούσε µόλις και µετά βίας 30.000 φύλλα και κατέληξε στα 11.000 φύλλα, όταν ο µέσος όρος των κυριακάτικων ξεπερνούσε τότε τα 150.000 φύλλα.

Στην απάντησή του προς τα «Π» ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος πετά την µπάλα στην εξέδρα, εξαπολύοντας ύβρεις και µειωτικούς χαρακτηρισµούς, αντί να εξηγήσει πώς κατάφερε να λάβει «ταµειακή διευκόλυνση» 9 εκατ. ευρώ για τη ζηµιογόνο «Veto Μέσα Επικοινωνίας Α.Ε.» από τη ΝΕΠ του Κυριακίδη, όπως καταγράφεται στο πόρισµα της Τραπέζης της Ελλάδος (Ιούνιος 2011) για το σκάνδαλο-µαµούθ της Proton Bank.
ΞΕΠΛΥΜΑ

Κι εδώ τίθενται τα εξής ερωτήµατα προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τον διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος φυσικά έχει πλήρη γνώση της έκθεσης των επιθεωρητών, καθώς οι διωκόµενοι για κακουργηµατικές πράξεις φέρονται να ξέπλεναν «µαύρο» χρήµα, ζηµιώνοντας το ∆ηµόσιο µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µε τις µεθόδους οικονοµικής χειραγώγησης πλήθους ΜΜΕ πετύχαιναν την αποσιώπηση της εγκληµατικής τους δράσης.

1 Υπήρξε περαιτέρω έρευνα από τις υπηρεσίες της κεντρικής τράπεζας επί των αναφορών των επιθεωρητών ότι η «Veto» την περίοδο του ελέγχου ήταν υπό εκκαθάριση κι εποµένως το ποσό των 9 εκατ. ευρώ «θεωρείται εξ ολοκλήρου επισφάλεια – ζηµία», δηλαδή δεν επρόκειτο ποτέ να επιστραφεί από την εταιρεία;
2 Τα 9 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν από τη ΝΕΠ του Π. Κυριακίδη, που ήταν παράλληλα µέτοχος στην Proton Bank, προς τη «Veto» του Μ. Τριανταφυλλόπουλου, από τον προσωπικό λογαριασµό του ενός προς τον άλλον ή µε κάποια άλλη διαδικασία;
3 Τα χρήµατα δόθηκαν για εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους εργαζοµένους και προς τρίτους και, αν όντως έτσι είναι, γιατί εµφανίζονται ως «Επισφάλεια – ζηµία» στη «Veto»;
4 Υπό ποιες συνθήκες µια νεοσύστατη εταιρεία όπως η «Veto», µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο µόλις 300.000 ευρώ, κατάφερε να εξασφαλίσει «ταµειακή διευκόλυνση» 9 εκατ. ευρώ στους λίγους µήνες λειτουργίας της για αποπληρωµή τρεχουσών υποχρεώσεων;
5 Τι ορίζεται στην τραπεζική ως «ταµειακή διευκόλυνση»; Τι είδους σύµβαση υπογράφτηκε µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και πώς αναγγέλθηκε µια τέτοια πράξη στην Τράπεζα της Ελλάδος από εµπορική τράπεζα (Proton Bank), αφού βάσει του πορίσµατος η ΝΕΠ πήρε τα λεφτά από την Proton και τα έδωσε στη «Veto»;

6 Συµµετείχαν άλλες τράπεζες -όπως λέει ο Τριανταφυλλόπουλος- στην εν λόγω «ταµειακή διευκόλυνση» και, αν ναι, γιατί δεν αναφέρονται στο πόρισµα της ΤτΕ;

Περαιτέρω, γεννάται το ερώτηµα αν οι οικονοµικοί εισαγγελείς έχουν ερευνήσει τις… επενδύσεις της ΝΕΠ σε επιχειρήσεις ΜΜΕ και, αν ναι, σε ποια συµπεράσµατα έχουν καταλήξει, αφού µέχρι τώρα οι κατηγορούµενοι για τα δάνεια των 701 εκατ. ευρώ είναι ο Λ. Λαυρεντιάδης και αριθµός συνεργατών του;

Τι αποκάλυψαν οι ελεγκτές

Οι ελεγκτές, ειδικά για την περίπτωση της «Veto», σηµειώνουν ότι «τον Μάρτιο 2010, ποσοστό 44% των µετοχών της νεοϊδρυθείσας τότε εταιρείας Veto, ονοµαστικής αξίας 132.000 ευρώ περίπου, µεταβιβάστηκε από τον Ευθύµιο Τριανταφυλλόπουλο στη ΝΕΠ µε τίµηµα 2.000.000 ευρώ. Επισηµαίνεται το µεγάλο ύψος της υπεραξίας στην οποία µεταβιβάστηκε το ποσοστό αυτό της εταιρείας, που ανήλθε σε 1.868.000 ευρώ, µε δεδοµένο ότι πρόκειται για νεοϊδρυθείσα εταιρεία και ότι αν δει κανείς τα αποτελέσµατα, θα δει ότι η εταιρεία λειτουργούσε µε υπερβολικές ζηµίες».

Οπως αναφέρεται σε άλλο σηµείο του πορίσµατος, ο Κυριακίδης συµµετείχε εν γνώσει του σε ζηµιογόνα ΜΜΕ, µεταξύ των οποίων η «Veto» του Τριανταφυλλόπουλου, κάτι που προκύπτει από τον τελευταίο ισολογισµό της ΝΕΠ, προ του ελέγχου της ΤτΕ. Μάλιστα, από τα στοιχεία που έλαβαν από τη ΝΕΠ οι επιθεωρητές (Ιούνιος 2011) προέκυψε ότι οι συµµετοχές της σε ΜΜΕ αποµειώθηκαν περαιτέρω κατά 93,2% ή 21,65 εκατ. ευρώ. Εκτός των άλλων, η ΝΕΠ Α.Ε. είχε αποκτήσει µετοχές στην ΚΠΜ Εκδοτική («City Press», «Sunday Press»), στην «Espresso», την «Daily Press», την «Ισοτιµία», ιδιοκτησίας του εκδότη της «∆ηµοκρατίας», κ. Γιάννη Φιλιππάκη, σε διάφορες αθλητικές εφηµερίδες και σε portals.

Τέλος, αξίζει να σταθεί κανείς στο σηµείο της απάντησης του Μ. Τριανταφυλλόπουλου, που λέει: «Ούτε ποτέ µας συµπεριέλαβαν οι δικαστικές Αρχές σε κάποιο κατηγορητήριο». Προφανώς το ότι η εταιρεία του εµφάνισε επισφάλεια – ζηµία 9 εκατ. ευρώ δεν αφορά παρά µόνον τον ίδιο κι ως εκ τούτου δεν πρέπει να αποτελεί αντικείµενο οποιασδήποτε έρευνας, τραπεζικής ή εισαγγελικής.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017