Ένα τεστ αντοχής για τον τραπεζικό κλάδο με τα νέα δεδομένα της οικονομίας

Τα σενάρια επισφαλειών, οι αντοχές των κεφαλαίων και οι τιμές των warrants

 Του Μάνου Χατζηδάκη

Σε μια οικονομία με κλειστές ουσιαστικά τράπεζες η επιδείνωση των οικονομικών δεικτών είναι το λιγότερο που μπορεί να περιμένει κανείς στο κοντινό μέλλον. Όσο καλά και αν είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί οι ελληνικές τράπεζες τα προηγούμενα δύο χρόνια είναι αδύνατον να αντέξουν ένα περιβάλλον όπου η ελληνική οικονομία έχει σχεδόν παγώσει και οι πρόσφατες προβλέψεις επαναφέρουν πλέον με βεβαιότητα το σενάριο ύφεσης για την φετινή και την επόμενη χρονιά.

Για αυτό το λόγο προχωρήσαμε στο δικό μας τεστ αντοχής πριν την διενέργεια του τεστ της ΕΚΤ προκειμένου να έχουμε κάποια ενδεικτική εικόνα του πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι τράπεζες και σε τι ύψος ζημιών αυτά θα αντιστοιχούν. Στις υποθέσεις μας δεν λάβαμε υπόψη μας ενδεχόμενες άλλες κινήσεις (πωλήσεις θυγατρικών ή συμμετοχών) οι οποίες θα βελτίωναν τους δείκτες και θα μείωναν τις ανάλογα τις ανάγκες ανακεφαλαιοποιήσης. 

Για την διενέργεια του τεστ αντοχής κάναμε τις εξής υποθέσεις:

  • Μείωση κατά 50% των προ προβλέψεων αποτελεσμάτων για τα επόμενα τρία χρόνια με βάση αναφοράς την χρήση του 2014, δηλαδή της οργανικής κερδοφορίας που προέρχεται από συνήθεις τραπεζικές εργασίες. Ο λόγος για τον οποίο μειώσαμε την οργανική κερδοφορία κατά ήμισυ οφείλεται στην παραδοχή ότι από την παύση των συναλλαγών και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων αλλά και της ύφεσης που αναμένεται τα επόμενα δύο χρόνια οι απώλειες θα είναι σημαντικές στο οργανικό κομμάτι το 2015 και 2016 και θα εξομαλυνθούν το 2017.
  • Αύξηση των επισφαλών δανείων (NPL’s) έως και 1000 μονάδες βάσης (10%) με ενδιάμεσο σταθμό το «κατώφλι φερεγγυότητας» δηλαδή το όριο του 8% που θέτει η ΕΚΤ.
  • Αυξήσαμε το όριο ασφαλείας των βασικών κεφαλαίων στις 200 μονάδες βάσης (από 8% σε 10%) ενσωματώνοντας το στα αντληθέντα κεφάλαια.
  • Τέλος μειώσαμε τον αναβαλλόμενο πιστωτικό φόρο κατά 25% για λόγους συντηρητικότητας προκειμένου να επιβάλλουμε ένα πιο ποιοτικό μίγμα κεφαλαίων στα βασικά εποπτικά κεφάλαια.

 

Είναι πολύ πιθανό τα τεστ αντοχής να κριθούν στις +1000 μονάδες βάσης αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να κριθεί δηλαδή επαρκές ένα ποσοστό το οποίο θα καλύψει σε κάποιο πολύ ικανοποιητικό βαθμό και την μη εξυπηρετούμενη έκθεση (NonPerformingExposures – NPE).  Για αυτό το λόγο χωρίσαμε τα επίπεδα επισφαλειών σε τέσσερα επίπεδα:

 

Α) Που βρίσκονταν στο τέλος Μαρτίου με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς

Β) Πόσο είναι το όριο αντοχής σε νέες επισφάλειες με σημείο αναφοράς το εποπτικό όριο φερεγγυότητας 8%

Γ) Τι σημαίνει ή αύξηση των 1000 μονάδων βάσης για τα εποπτικά κεφάλαια

Δ) Σε ποιο ύψος επισφαλειών τα κεφάλαια μηδενίζονται

 

Με βάση τις παραδοχές μας τα διάφορα σενάρια αύξησης των νη εξυπηρετούμενων δανείων μας επέστρεψαν τα εξής αποτελέσματα:

 

Πως διαμορφώνονται οι κεφαλαιακοί δείκτες των τραπεζών σε διαφορετικό ύψος επισφαλειών

 

Alphabank 31.03.2015      
Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (%) 33,8% 42,8% 43,8% 53,8%
Μικτό ύψος χορηγήσεων (εκ. ευρώ)       63.116      
Προβλέψεις(εκ. ευρώ)       13.399      17.026      17.416    21.400
Έντοκα στοιχεία Ενεργητικού (RWA)(εκ. ευρώ)       54.740      
DTC Δ @ 75%(εκ. ευρώ)  –        675      
NPL Δ(εκ. ευρώ)   –     3.627 –     4.017 –    8.001
Προ προβλέψεων αποτέλεσμα(εκ. ευρώ)   1.481 1.481 1.481
Αποτέλεσμα προ φόρων (εκ. ευρώ)   –     2.146 –     2.536 –    6.520
Ύψος εποπτικών κεφαλαίων (εκ. ευρώ)      7.200,0     4.379,2     3.988,9         5,5
CT1 (%) 13,15% 8,00% 7,29% 0,01%
Έλλειμμα κεφαλαίου για CT1 10%(εκ. ευρώ)         1.095         1.485        5.469  
Λογιστική αξία CT1 ανά μετοχή €0,56 €0,34 €0,31 €0,00

 

Eurobank 31.03.2015      
Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (%) 34,0% 43,8% 44,0% 54,5%
Μικτό ύψος χορηγήσεων (εκ. ευρώ)         52.892      
Προβλέψεις (εκ. ευρώ)         10.005      12.889       12.939      16.029
Έντοκα στοιχεία Ενεργητικού (RWA)(εκ. ευρώ) 39.595      
DTC Δ @ 75% (εκ. ευρώ)  -800      
NPL Δ (εκ. ευρώ)   –      2.884 –      2.934 –      6.024
Προ προβλέψεων αποτέλεσμα (εκ. ευρώ)   1.251 1.251 1.251
Αποτέλεσμα προ φόρων (εκ. ευρώ)   –      1.632 –      1.683 –      4.773
 Ύψος εποπτικών κεφαλαίων (εκ. ευρώ)        5.600,0     3.167,6      3.117,0         27,2
CT1 (%) 14,14% 8,00% 7,87% 0,07%
Έλλειμμα κεφαλαίου για CT1 10% (εκ. ευρώ)    792    843    3.932  
Λογιστική αξία CT1 ανά μετοχή €0,38 €0,22 €0,21 €0,00

 

Εθνική Τράπεζα 31.03.2015      
Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (%) 24,30% 31,19% 34,30% 42,75%
Μικτό ύψος χορηγήσεων (εκ. ευρώ) 73.495      
Προβλέψεις (εκ. ευρώ) 10.894 13.843 15.377 19.918
Έντοκα στοιχεία Ενεργητικού (RWA) 64.700
DTC Δ @ 75% (εκ. ευρώ) -750
NPL Δ (εκ. ευρώ) -3.087 -4.483 -8.274
Προ προβλέψεων αποτέλεσμα (εκ. ευρώ) 1.202 1.202 1.202
Αποτέλεσμα προ φόρων (εκ. ευρώ) -1.886 -3.282 -7.072
 Ύψος εποπτικών κεφαλαίων (εκ. ευρώ) 7.828 5.193 3.797 -743
CT1 (%) 12,10% 8,03% 5,87% 0,01%
Έλλειμμα κεφαλαίου για CT1 10% (εκ. ευρώ)   1277 2673 6464
Λογιστική αξία CT1 ανά μετοχή € 2,22 € 1,47 € 1,07 € 0,00

 

Τράπεζα Πειραιώς 31.03.2015      
Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (%) 38,90% 40,17% 48,90% 50,44%
Μικτό ύψος χορηγήσεων (εκ. ευρώ) 71.381      
Προβλέψεις (εκ. ευρώ) 15.699 17.724 21.577 22.255
Έντοκα στοιχεία Ενεργητικού (RWA) 56.700
DTC Δ @ 75% (εκ. ευρώ) -875
NPL Δ (εκ. ευρώ) -2.025 -5.878 -6.556
Προ προβλέψεων αποτέλεσμα (εκ. ευρώ) 713 713 713
Αποτέλεσμα προ φόρων (εκ. ευρώ) -1.312 -5.164 -5.842
 Ύψος εποπτικών κεφαλαίων (εκ. ευρώ) 6.723 4.536 683 5,67
CT1 (%) 11,86% 8,00% 1,21% 0,01%
Έλλειμμα κεφαλαίου για CT1 10% (εκ. ευρώ)   1134 4986 5664
Λογιστική αξία CT1 ανά μετοχή € 1,10 € 0,74 € 0,11 € 0,00

  

Από την άσκηση προκύπτει ότι η Eurobank έχει τους υψηλότερους συντελεστές και μπορεί να απορροφήσει υψηλότερο μέγεθος επισφαλειών ενώ πιο αδύναμες είναι Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς χωρίς να λαμβάνεται ωστόσο υπόψη η ποιότητα των δανείων της Finansbank.

Στο σενάριο των 1000 μονάδων βάσης οι κεφαλαιακές ανάγκες διαμορφώνονται σε  9,9 δις ευρώ μέγεθος το οποίο έχει κάποια «ακουστική συχνότητα» τις τελευταίες ημέρες με βάση τα όσα εκτιμώνται για τα κεφάλαια τα οποία θα χρειαστούν οι τράπεζες για να είναι ανακεφαλαιοποιημένες με 10% βασικό συντελεστή φερεγγυότητας.